Plná moc

vzor

Plná moc


Plnou mocí zmocňujeme druhou osobu k vykonání určitého právního úkonu.

Z plné moci musí být jednoznačně zřejmé kdo koho k čemu opravňuje. Je zde tedy nezaměnitelným způsobem uveden zmocnitel, což je osoba, která někomu dává oprávnění vykonat určitý právní úkon, který by za běžných okolností vykonala sama. Další důležitou osobou je zmocněnec, což je jedinec, který na sebe převzal právo vykonat určitý úkon, ke kterému byl zmocnitelem zmocněn.

Máme-li již v plné moci jednoznačně uvedeny zmocněnce i zmocnitele, pak je potřeba také uvést čeho se dané zmocnění týká a po jakou dobu zplnomocnění k uvedenému právnímu úkonu trvá.

Plná mocJá níže podepsaný

Vladislav Vzor

narozen

8. května 1978

bytem

Ověřená ulice 2008, 100 00 Praha

číslo OP

123 456 7890


tímto

zmocňuji


pana/paní/slečnu

Jan Ukázka

narozen

19. dubna 1980

bytem

Plnomocná 2009, 600 00 Brno

číslo OP

987 654 3210


ke všem právním úkonům spojeným s prodejem automobilu Škoda Felicia, SPZ ABC 123.

Tato plná moc platí do 31. prosince 2008


V Olomouci dne 1. září 2008

[podpis zmocnitele]

zmocnitel


Plnou moc přijímám.


V Ostravě dne 2. září 2008

[podpis zmocněnce]

zmocněnec

Nejsnazší způsob vypracování plné moci je stažení si jejího vzoru, který lze jednoduše vyplnit a vytisknout.