Plná moc

formulář

Plná moc formulář


Plnou moc lze celou kompletně napsat podle vzoru nebo si jednoduše vyplnit a zdarma on-line vytisknout vyplněný formulář plné moci. Formulář na plnou moc je specifický tím, že obsahuje různá měnitelná pole.

Vyplnění formuláře spočívá pouze ze dvou druhů úkonů. Jedním je zvolení si správné varianty v rozevíracích menu, čímž je nejčastěji korigována jazyková správnost podle příslušnosti k mužskému nebo ženskému pohlaví. Druhým úkonem je vyplnění požadovaných informací do prázdných textových polí určených k vypsání konkrétního jména, adresy atd.

Ve formuláři zpravidla stačí pouze vyplnit příslušná pole, zatímco ostatní údaje v něm jsou již vyplněny. To dělá z formuláře užitečný nástroj, který šetří čas.

Plná mocJá níže

bydliště

číslo OP


tímto

zmocňuji


bytem

číslo OP


ke všem právním úkonům spojeným s

Tato plná moc platí do


V dne

zmocnitel


Zmocnění přijímám.


V dne

zmocněnec

Nejsnazší způsob vypracování plné moci je stažení si jejího vzoru, který lze jednoduše vyplnit a vytisknout.

  • plná moc - vzor » Vzor plné moci zdarma ke stažení. Plná moc - vzor kdykoli k dispozici.