Plná moc

vzor

Plná moc k přepisu vozidla


Tuto plnou moc použijeme tehdy, pokud chceme na odboru dopravy přepsat vozidlo na jiného majitele. Plná moc k přepisu vozidla nemusí být úředně ověřená (stačí tedy i bez úředního razítka) a předkládá se při podání žádosti o přihlášení vozidla.

Přepis vozidla na nového vlastníka se provádí po koupi vozidla. K prodeji vozidla dochází nejčastěji na základě kupní smlouvy (viz občanský zákoník a obchodní zákoník). Kupní smlouva musí být písemná, protože ji nový vlastník bude potřebovat doložit při samotném přepisu vozidla a také mu může sloužit jako doklad do účetnictví (viz zákon o účetnictví). Původní vlastník vozidlo odhlásí na evidenci vozidel na odboru dopravy, přičemž nechá odhlášení vozidla zapsat do technického průkazu a předá všechny potřebné doklady novému vlastníkovi.

Vlastnictví vozidla přechází na nového majitele okamžikem předání vozidla (nabytí vlastnického práva). Aby mohl vozidlo provozovat, tak na něj nejprve musí uzavřít povinné ručení. Před převodem musí kupující také provést evidenční kontrolu na své jméno na některé ze stanic technické kontroly. Pokud vozidlo nemá platnou technickou kontrolu, tak se kromě evidenční kontroly provede zároveň i měření emisí a technická kontrola.

Žádost o přihlášení vozidla

Po vyřízení uvedených záležitostí podá nový majitel žádost o přihlášení vozidla na své jméno na místě příslušném odboru dopravy. K žádosti o přihlášení vozidla musí být přiloženy tyto doklady:

Ve specifických případech jsou pro přepis vozidla potřebné i následující doklady:

Plná mocJá níže podepsaná

Anna Zastoupená

narozena / IČ

17. listopadu 1989

bydliště

Automobilová 2012, 530 02  Pardubice

číslo OP

456 789 0123


tímto

zmocňuji


pana/paní/slečnu

Tomáš Řidič

narozen

18. března 1973

bytem

Motoristická 2011, 293 01  Mladá Boleslav

číslo OP

876 543 2109


k veškerým úkonům na odboru dopravy v Pardubicích ohledně vozidla Škoda Fabia, SPZ: PAR 01 23.

Tato plná moc platí do 30. června 2011


V Ústí nad Labem dne 21. dubna 2011

[podpis zmocnitele]

zmocnitel


Zmocnění přijímám.


V Mladé Boleslavi dne 22. dubna 2011

[podpis zmocněnce]

zmocněnec

Nejsnazší způsob vypracování plné moci je stažení si jejího vzoru, který lze jednoduše vyplnit a vytisknout.