Plná moc

tiskopis

Plná moc tiskopis


Na této stránce naleznete online tiskopis plné moci s tlačítkem pro jeho vytištění. Tiskopis plné moci má předepsány základní údaje a vynecháno volné místo pro individuální doplnění Vašich údajů dle potřeby.

Vzhled vytištěného tiskopisu se může mírně lišit dle nastavení Vaší tiskárny. Plná moc na tomto tiskopise je určena ke zmocnění Vámi vybrané osoby k úkonu, který chcete, aby osoba Vašim jménem vyřídila. Při takovémto zastoupení je pak jednání v dané věci posuzováno, jako byste tak jednali Vy osobně.

Plná mocJá níže podepsaný/á

 

narozen/a

 

bydliště

 

číslo OP

 


tímto

zplnomocňuji


pana/paní/slečnu

 

narozeného/narozenou

 

bytem

 

číslo OP

 


ke všem právním úkonům spojeným s:

 

Tato plná moc platí do


V                                     dne                                    

 

zmocnitelka


Plnou moc přijímám.


V                                     dne                                    

 

zmocněnec

Nejsnazší způsob vypracování plné moci je stažení si jejího vzoru, který lze jednoduše vyplnit a vytisknout.

  • plná moc - vzor » Vzor plné moci zdarma ke stažení. Plná moc - vzor kdykoli k dispozici.