Plná moc

vzor

Plná moc univerzální


Plná moc univerzální je určena pro univerzální použití. Tato univerzální plná moc má svůj význam tam, kde je jednoduchá plná moc využívána častěji v různých modifikacích, např. s uvedením různých osob.

V takovém případě se pak univerzální plná moc stává jakýmsi vzorovým dokumentem s předepsanými základními údaji a s volnými poli u situačně proměnlivých údajů.

Plná mocJá níže podepsaná

Vendula Univerzální

narozena

11. ledna 1992

bydliště

Pravomocná 2015, 586 28  Jihlava

číslo OP

001 002 0003


tímto

zplnomocňuji


pana/paní/slečnu

Zdeněk Zmocněnec

narozen

12. února 1991

bytem

Plnomocná 2016, 739 61  Třinec

číslo OP

004 005 0006


ke všem právním úkonům spojeným s (zde uveďte, o jakou právně významnou záležitost se jedná).

Tato plná moc platí do 27. března 2018


V Jihlavě dne 11. prosince 2017

[podpis zmocnitelky]

zmocnitelka


Plnou moc přijímám.


V Třinci dne 15. prosince 2017

[podpis zmocněnce]

zmocněnec

Nejsnazší způsob vypracování plné moci je stažení si jejího vzoru, který lze jednoduše vyplnit a vytisknout.