Plná moc

vzor

Plná moc vzor ke stažení


Snadným způsobem jak vypracovat plnou moc je stažení si dokumentu se vzorem plné moci, který pak lze jednoduše vyplnit dle vlastních potřeb a vytisknout. Při stahování souboru s plnou mocí je doba stahování odvislá od rychlosti Vašeho internetového připojení na jedné straně a od rychlosti serveru se souborem plné moci na straně druhé.

Plná mocJá níže podepsaný

Pavel Download

narozený

9. července 1993

bydliště

Připojená 2014, 130 00  Praha 3

číslo OP

111 222 3333


tímto

uděluji plnou moc


pana/paní/slečnu

Milan Osa

narozen

5. března 1988

bytem

Generální 22, 636 00  Brno

číslo OP

987 654 3210


ke všem právním úkonům spojeným s koupí nemovitosti v Praze.

Tato plná moc platí do 31. června 2014


V Praze dne 11. března 2014

[podpis zmocnitelky]

zmocnitelka


Plnou moc přijímám.


V Brně dne 12. března 2014

[podpis zmocněnce]

zmocněnec

Nejsnazší způsob vypracování plné moci je stažení si jejího vzoru, který lze jednoduše vyplnit a vytisknout.