Plná moc

vzor

Plná moc vzor


Plná moc vzor je dokument vhodný k samostatnému vypracování plné moci pro konkrétní právní případ. Vzor je napsán velmi jednoduše, tak aby plná moc byla snadno pochopitelná a každý si ji mohl upravit podle vlastních individuálních potřeb.

Plná moc vzor obsahuje základní identifikační údaje zmocnitele, tedy toho, kdo plnou moc uděluje. Dále jsou v plné moci údaje zmocněnce, který plnou moc přijímá. Zejména údaje zmocněnce by měli přesně odpovídat údajům uvedeným v jeho občanském průkaze, který je mnohdy předkládán společně s plnou mocí, aby bylo zřejmé, že skutečně za zmocnitele jedná osoba v plné moci uvedená.

Rozsah plné moci je určen tím, zda je v ní uvedeno, že se uděluje ke všem úkonům nebo pouze k některým. V plné moci může být také uvedeno datum, do kterého je platná nebo že je platná na neomezenou dobu.

Plná mocJá níže podepsaná

Veronika Vzorová

narozena

29. srpna 1981

bydliště

Zplnomocněná 2009, 110 00  Praha 1

číslo OP

234 567 8901


tímto

zplnomocňuji


pana/paní/slečnu

Jiří Tiskopis

narozen

6. března 1968

bytem

Ukázková 2011, 602 00  Brno

číslo OP

987 654 3210


ke všem právním úkonům spojeným s převodem vozu Ford Fusion, SPZ BCD 246.

Tato plná moc platí do 30. listopadu 2010


V Plzni dne 1. října 2010

[podpis zmocnitelky]

zmocnitelka


Plnou moc přijímám.


V Hradci Králové dne 3. října 2010

[podpis zmocněnce]

zmocněnec

Nejsnazší způsob vypracování plné moci je stažení si jejího vzoru, který lze jednoduše vyplnit a vytisknout.