Plná moc

vzor

Vzor plné moci


Vzor plné moci využijeme v široké škále případů, kdy potřebujeme nechat zastoupit vlastní osobu při nějakém právním úkonu. Podle závažnosti úkonu či podle požadavků toho, kdo bude náš vyplněný vzor plné moci přijímat, stačí mít plnou moc buďto pouze podepsanou anebo bude muset být i úředně ověřená.

Jako jednoduchý vzor plné moci jsme zde zvolili plnou moc pro případ zastoupení studenta na zápise ke studiu na vysoké škole.

Plná mocJá níže podepsaný

Radek Student

narozen

1. října 1993

bydliště

Školní 2012, 286 01  Žáky

číslo OP

567 890 1234


tímto

zmocňuji


pana/paní/slečnu

Václav Starosta

narozen

26. září 1974

bytem

U učiliště 2014, 377 43  Jindřichův Hradec

číslo OP

776 432 1098


ke všem právním úkonům spojeným se zápisem ke studiu oboru psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Tato plná moc platí do 31. října 2013


V Ústí nad Labem dne 19. července 2013

[podpis zmocnitele]

zmocnitel


Zmocnění přijímám.


V Mladé Boleslavi dne 20. července 2013

[podpis zmocněnce]

zmocněnec

Nejsnazší způsob vypracování plné moci je stažení si jejího vzoru, který lze jednoduše vyplnit a vytisknout.