Plná moc

vzor

Zastupování


Definice zastupování:

zastupování
Zastupováním se myslí aktivní či pasivní vystupování zastupujícího subjektu ve jménu pověřovacího subjektu, který zastupující subjekt zplnomocnil k zprostředkovanému prosazování svých práv. Pověření k zastupování je udíleno prostřednictvím institutu plné moci, což je v praxi běžně využíváno.

Při pověřování k zastupování vlastní osoby jiným jedincem, kterému udělujeme plnou moc, je potřeba držet se několika základních pravidel tak, abychom předešli možnému zneužití uděleného pověření. Rovněž je vhodné učinit patřičné kroky v případě odvolání udělené plné moci, zejména informování zmocnitele o jeho odvolání, které je vhodné pořídit písemně a vytvořit tak o odvolání plné moci důkaz.

Plná mocJá níže podepsaná

Markéta Zaneprázdněná

narozena

15. února 1983

bydliště

Vytížená 2017, 253 01  Hostivice

číslo OP

678 315 8302


tímto

pověřuji ke svému zastupování na základě plné moci


pana/paní/slečnu

Jan Zastupující

narozen

3. března 1970

bytem

Odvolatelná 2018, 345 25  Hostouň

číslo OP

766 902 1776


ve věci osobního převzetí obálky se zapečetěným heslem pro přihlášení do internetového bankovnictví k mému bankovnímu účtu vedenému u banky mBank.

Tato plná moc platí výhradně dne 30. července 2016. Zmocněnec není oprávněn obálku otevřít nebo ji dále svěřovat jiným osobám a je povinnen o jejím převzetí ihned uvědomit zmocnitele a obálku mu v co nejkratším možném termínu osobně předat.


Ve Vranově dne 18. července 2016

[podpis zmocnitelky]

zmocnitelka


Plnou moc přijímám.

V České dne 20. července 2016

[podpis zmocněnce]

zmocněnec


Nejsnazší způsob vypracování plné moci je stažení si jejího vzoru, který lze jednoduše vyplnit a vytisknout.